"> Advokatska kancelarija Marković | O nama || Beograd
Ponedeljak - Petak - 9:00 - 17:00
Krunska 24/19Beograd
office@akmarkovic.rs

O nama

Advokatska kancelarija MARKOVIĆ

Advokatska kancelarija Marković već više od četiri decenije u kontinuitetu pruža pravnu pomoć i svaku vrstu pravnog savetovanja i konsultacija kako fizičkim licima, tako i istaknutim pravnim licima.

Među pravnim licima koje zastupamo, pored domaćih, spadaju i renomirane međunarodne kompanije koje se bave najrazličitijim poslovnim aktivnostima.

Advokatska kancelarija Marković počela je sa radom još davne 1970. godine u Beogradu, kada je nekadašnji advokat i jedan od najstručnijih pravnih zastupnika u srpskoj prestonici, advokat Vladanka S. Marković, upisana u imenik advokata Advokatske komore Beograda.

Upravo tada osnovana je advokatska kancelarija Marković, kao kruna predanog i višegodišnjeg rada u unapređenju najrazličitijih grana prava. Advokat Vladanka S. Marković je svojim velikim zalaganjem za svakog pojedinačnog klijenta, kao i neiscrpnoj borbi za pravnu državu i vladavinu prava, doprinela u izuetnom razvoju advokature ne samo u Beogradu, već i u Srbiji.

Od tog vremena, pa do dana današnjeg, naš jedini cilj bio je i ostao isključiva i apsolutna zaštita interesa klijenata, kao i ostvarivanje svih njihovih prava koja im po Ustavu, zakonu i drugim pravnim aktima pripadaju. Zaštitom njihovih prava, pravnih interesa i sloboda omogućili smo u velikoj meri unapređenje ljudskih prava, kao i jačanje pravosudnog sistema u Srbiji.

Poštujući odgovorno kodekse profesije, radeći na najkomplikovanijim slučajevima i vodeći računa o principima humanizma, pravde i pravičnosti, odbrane društvenog i javnog poretka, ali i o interesima klijenata, advokatska kancelarija Marković uspela je da podigne standarde advokature. Uvek smo se trudili da sa klijentima koje zastupamo, pružajući im svu neophodnu i raspoloživu pravnu pomoć vrhunskog kvaliteta, ostvarimo prijateljski odnos, kao i odnos međusobnog poverenja.

Danas naš tim, na čelu sa advokatom Đorđem S. Markovićem, čine mladi i ambiciozni advokati čije znanje i entuzijazam su isključivo usmereni na zaštitu interesa klijenata i ostvarivanje njihovih prava i sloboda. Time je nastavljena višedecenijska tradicija advokatske kancelarije Marković u borbi za istinom. Pružanjem najvišeg nivoa prave pomoći u oblastima materijalnog i procesnog prava, formiranjem profesionalnog i kvalitetnog tima ljudi i zahvaljujući iskustvu i rezultatima postignutim u domaćoj i internacionalnoj praksi, stvorili smo postojan i siguran temelj pravne zaštite, koji uliva veliko poverenje sadašnjim i budućim klijentima.

Strategija poslovanja

Ključ uspeha u pravnom postupku je da prilikom pristupanja slučaja plan i strategija budu potpuno razrađeni, a ciljevi jasno i precizno definisani.

Naš tim

Advokatsku kancelariju Marković čine mladi i ambiciozni advokati čije znanje i entuzijazam su isključivo usmereni na zaštitu interesa klijenata

Đorđe S. Marković

Đorđe S. Marković

građansko, privredno, radno pravo

Rođen 1979. godine. Završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu sa velikim uspehom.

Maša Z. Živanović

Maša Z. Živanović

Građansko i radno pravo, prekršaji

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa najvišim ocenama.

Pripravnici

Marijana Vasić

Marijana Vasić

kompanijsko pravo i pravo intelektualne svojine

Dobitnica stipendija Ministarstva prosvete i nagrada Pravnog fakulteta za najbolje studente.