"> Građansko pravo - Advokatska kancelarija Marković
Ponedeljak - Petak - 9:00 - 17:00
Krunska 24/19Beograd
office@akmarkovic.rs

Građansko pravo

Građansko pravo

Iako je u pitanju najstarija grana prava, građansko pravo je danas, sa razvojem IT sektora i međunarodne trgovine, više nego ikada dobilo na značaju. Ono reguliše sve privatne imovinskopravne odnose u koje fizička i pravna lica stupaju povodom stvari, činidbi i prava, odnosno povodom imovine.

Advokatska kancelarija Marković, u okviru građanskog prava, pruža pravnu pomoć i druge usluge u oblasti obligacionog, stvarnog, porodičnog i naslednog i to po najvišim standardima advokatske i pravne profesije. Pružamo sveobuhvatnu i potpunu zaštitu radi obezbeđivanja svih prava i pravnih interesa naših klijenata.

 

 

Sve što čujemo je mišljenje, a ne činjenica. Sve što vidimo je perspektiva, a ne istina.
Ciceron