"> Radno pravo || Advokatska kancelarija Marković || Beograd
Ponedeljak - Petak - 9:00 - 17:00
Krunska 24/19Beograd
office@akmarkovic.rs

Radno pravo

Radno pravo

Radno pravo u Srbiji, naročito danas, predstavlja jednu od najizazovnijih oblasti prava. Ono reguliše nastanak, sadržinu i prestanak radnopravnih odnosa u koje stupaju subjekti radnog prava, kao i njihov pravni položaj.

Zakon o radu propisuje minimum prava koje jedan poslodavac mora da obezbedi svakom zaposlenom, ali sa druge strane i obaveze koje svaki zaposleni mora da ispuni prema svom poslodavcu. Postoji niz normativnih akata koje poslodavac mora da donese i o tome upozna svoje zaposlene.

Neretko u praksi dolazi do povreda ugovornih obaveza, koje čine kako poslodavac, tako i zaposleni. Ukoliko smatrate da su postupanjem poslodavca Vaša zakonom ustanovljena prava povređena, ili, pak, da zaposleni ne poštuju radnu disciplinu ili ne ispunjavaju potrebne uslove za rad, budite slobodni da se obratite našoj kancelariji.

Naša kancelarija pruža neophodnu preventivnu pravnu pomoć i delimo pravne savete domaćim i inostranim (fizičkim i pravnim) licima, kako poslodavcima, tako i sindikatima i zaposlenima kako ne bi došlo do nepredvidivih okolnosti i radnih sporova. To činimo od pre i posle zasnivanja radnog odnosa, pa sve do njegovog prestanka. Sastavljamo sve vrste ugovora o radu i druge radnopravne akte, kao i njihove anekse, pružamo pravnu pomoć u slučaju bilo koje povrede prava u radnom odnosu (mobing ili diskriminacija na radnom mestu, nezakonit otkaz, povreda na radu, kašnjenje ili neisplaćivanje zarada ili drugih primanja na osnovu radnog odnosa…).

Takođe, zastupamo klijente u svim vrstama radnopravnih sporova (indvidualni i kolektivni), a zastupamo i u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova.

Zakoni su kao paukova mreža: oni hvataju samo male muhe, dok velike s lakoćom tu mrežu rastrgaju.

Anakars