"> Stvarno pravo i promet nepokretnosti - Advokatska kancelarija Marković
Ponedeljak - Petak - 9:00 - 17:00
Krunska 24/19Beograd
office@akmarkovic.rs

Stvarno pravo i promet nepokretnosti

Stvarno pravo i promet nepokretnosti

Stvarno pravo reguliše sve društvene odnose pravnih subjekata (fizičkih i/ili pravnih lica) u koje oni stupaju povodom ekonomskog  iskorišćavanja određenih telesnih stvari – nepokretnosti ili pokretnih stvari.

Tržište nepokretnosti, odnosno nekretnina, poslednjih godina u velikoj je ekspanziji, a mnogi infrastrukturni projekti, zbog svoje vrednosti, veličine i lokacije, doživljavaju pravi procvat, zbog čega su moguće mnoge pravne malverzacije i nezakonite aktivnosti.

Zato je naš tim stručnjaka u advokatskoj kancelariji Marković, kombinujući iskustvo i znanje u oblasti stvarnog, privrednog, finansijskog i poreskog prava, svim klijentima spreman da ponudi i pruži pravne usluge u imovinskopravnoj oblasti vrhunskog kvaliteta.

Primenjujući ovaj multidisciplinarni pristup, pružamo pravnu pomoć po pitanju dobijanja neophodnih građevinskih i upotrebnih dozvola, radimo pravne analize nepokretnosti, sačinjavamo sve vrste ugovora u vezi sa nepokretnostima (ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu, ugovor o zakupu, itd..), pružamo pravnu pomoć oko uknjižbe nepokretnosti (upisivanje nepokretnosti u katastar, sprovođenje celog posutpka i pribavljanje sve neophodne dokumentacije). Kada su u pitanju imovinskopravni odnosi, naša kancelarija će vam omogućiti svu raspoloživu i neophodnu pravnu pomoć oko prenosa prava svojine.

Takođe, vršimo zastupanje pred sudovima u cilju rešavanja imovinskopravnih sporova i otklanjamo svu pravnu problematiku u vezi sa nepokretnostima.

Bogatstvo se ne meri materijalnim vrednostima koje čovek poseduje, već čašću koju je stekao.

Epikur