"> Porodično pravo || Advokatska kancelarija Marković || Beograd
Ponedeljak - Petak - 9:00 - 17:00
Krunska 24/19Beograd
office@akmarkovic.rs

Porodično pravo

Porodično pravo

Porodično i bračno pravo predstavljaju najosetljiviju granu prava jer se bavi pravnim regulisanjem najdelikatnijih pitanja i odnosa u porodici i braku. Upravo zato naš tim svim svojim klijentima pruža vrhunsku i profesionalnu pravnu pomoć u vezi sa porodičnopravnim odnosima.

Advokatska kancelarija Marković pruža najkvalitetniju pravnu pomoć po pitanju razvoda brakova (sporazumnog razvoda ili pokrenutog postupka za razvod braka po tužbi), zastupanja u brakorazvodnim postupcima, raspodele bračne i porodične imovine, starateljstva nad decom. Pre ovih postupaka, pomažemo klijentima u porodičnoj medijaciji i pokušajima pronalaska mirnog rešenja.

Sastavljamo bračne ugovore, obezbeđujemo pravnu zaštitu u pravnim stvarima koje se tiču roditeljskih prava, utvrđivanju i osporavanju očinstva, kao i svim ostalim pravnim odnosima vezanih za porodicu i braku. Naročitu pažnju i sve neophodne pravne usluge pružamo po pitanju nasilja u porodici, zastupajući žrtve nasilja pred sudovima, koje je danas više nego ikada izraženo.

Najveće blaženstvo koje je ikada postojalo na svetu postiže se ljubavlju.

Platon