"> Team Arhiva - Advokatska kancelarija Marković
Ponedeljak - Petak - 9:00 - 17:00
Krunska 24/19Beograd
office@akmarkovic.rs

All Team Members

Đorđe S. Marković

Đorđe S. Marković

građansko, privredno, radno pravo

Rođen 1979. godine. Završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu sa velikim uspehom.

Maša Z. Živanović

Maša Z. Živanović

Građansko i radno pravo, prekršaji

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa najvišim ocenama.

Marijana Vasić

Marijana Vasić

kompanijsko pravo i pravo intelektualne svojine

Dobitnica stipendija Ministarstva prosvete i nagrada Pravnog fakulteta za najbolje studente.