"> Maša Z. Živanović - Advokatska kancelarija Marković
Građansko i radno pravo, prekršaji
Brief info

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon završenih studija, postaje član Advokatske komore Beograd 2013 .godine.

Mašina stručna oblast delovanja jeste zastupanje stranaka pred sudovima u parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku najvećeg nivoa složenosti.

U svojoj profesionalnoj advokatskoj karijeri specijalizovala se za oblasti građanskog prava (imovinsko-pravna pitanja) obligacionog prava, porodičnog prava, naslednog prava i radnog prava.

Maša se uspešno bavi i detaljnom analizom prava i obaveza privrednih društava (due diligence), a veoma uspešno se bavi i prekršajnim pravom.

Govori engleski jezik.